Elektroenergetyczne bezhalogenowe i nierozprzestrzeniające płomienia