1.   Wszystkie towary dostępne w sklepie są objęte gwarancją producenta.

2.   Gwarancja nie obejmuje źródeł światła dostarczonego przez producenta w oprawie.

3.   Warunkiem gwarancji i reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu.

4.   Reklamacje rozpatrywane są w ustawowym terminie.

5.   W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli będzie to niemożliwe sklep zwróci klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje inne dostępne w sklepie produkty.

6.   Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić jej zawartość i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności dostarczyciela

7.   Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez dostarczyciela przesyłki oraz Klienta.

8.   Reklamowany przez Klienta towar powinien zostać zapakowany w sposób bezpieczny i zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji należy przesłać na adres:

ELEKTRONEST Marek Adamczyk, Kryspinów ul. Radosna 1, 32-060 Liszki

Zwroty

1.   Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumentów” Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki poprzez złożenie stosownego, pisemnego oświadczenia.

2.    Zwroty możliwe są tylko w przypadku towaru nieużywanego, bez śladów użytkowania.

3.  Sklep dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego przedmiotu na adres:

ELEKTRONEST Marek Adamczyk, Kryspinów  ul. Radosna 1, 32-060 Liszki

4.     Zwracany przez Klienta towar powinien zostać odesłany w oryginalnych opakowaniach, bez śladów używania wraz ze wszystkimi dodatkami, które klient otrzymał przy dostawie (kable, zasilacze, instrukcje itp.), w sposób bezpieczny i zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu należy odesłać na adres:

ELEKTRONEST Marek Adamczyk, Kryspinów ul. Radosna 1, 32-060 Liszki

5.    Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.